top of page
Image by Yuri Shirota

Küçük Çocuklar İçin Video Temelli 
Online Oyun Eğitimi 

Otizm Spektrum Bozukluğu belirtilerinin tedavisinde erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Tedavide yoğunlaştırılmış özel eğitim programları uygulanmakta ve ortalama olarak haftalık 20 saatlik bir eğitim süresinin yakalanması hedeflenmektedir. Yoğunlaştırılmış özel eğitim programlarında başta özel eğitim öğretmenleri olmak üzere profesyoneller ile birlikte çalışmak gerekmektedir. Buna karşın, çocuğun gelişimsel olarak içinde bulunduğu yaş dönemi, yetişmiş insan sayısının sınırlı olması ve ekonomik nedenlerle haftalık 20 saatlik sürenin sadece profesyonellerce karşılanması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere ebeveynlerin otizm belirtilerinin azalması için çocukla etkileşim kurarken ve bunu sağlamak için oyun oynarken hangi noktalara dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilendirmenin sadece teorik olarak yapılması genellikle yetersiz kalmaktadır.  Bu nedenle, ebeveynlerin çocukları ile oyun oynarken pratik olarak eğitim almaları gerekmektedir.

Başvuru Formu

- Eğitimler her aile için bireysel olarak zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

- Teorik bilgilendirme sonrasında, oyun videolarının ayrıntılı analizine dayanan seanslar olarak düzenlenecektir.

- Altı yaşının altındaki çocuklar için 4 seanslık programlar şeklinde yürütülecektir.

Başvurunuz alınmıştır.

Video Temelli Ebeveyn Eğitim Programlarında ebeveynlerin çocukla olan oyun etkileşimlerinin analizi yapılmakta ve uygun bilgilendirme ve geri bildirimler ile etkileşimin kalitesi giderek arttırılarak otizm ve eşlik eden bulguların gerilemesi hedeflenmektedir. Ebeveynlerin çocukla uygun şekilde etkileşim kurması ve bunun için oyunu kullanabilme becerisinin gelişmesinin otizm ve eşlik eden belirtilerin tedavisinde etkin olduğu bildiren çok sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Video temelli ebeveyn eğitimi ideal olarak 8-12 seans olarak uygulanmakta, 4 seansın altına ise düşülmemesi önerilmektedir.

 

Prof. Dr. Ayhan Bilgiç otizm spektrum bozukluğu başta olmak üzere erken çocuklukta görülen nörogelişimsel sorunlarda video temelli ebeveyn eğitimi için 20 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Asistanlık döneminde Ankara Üniversite Tıp Fakültesi’nde sürekli olarak Bebek Ruh Sağlığı Birimi’nde görev yapmış ve “video temelli ebeveyn eğitimi” uygulaması için eğitimler almış ve uygulamalarda bulunmuştur. Son olarak Meram Tıp Fakültesi’nde 11 yıl müddetince Bebek Ruh Sağlığı Birimi’nin sorumlu öğretim üyesi olarak çalışmış ve aynı birimde video temelli ebeveyn eğitimi için düzenli olarak uygulamaları yönlendirmiş ve eğitim vermiştir. Otizm Spektrum Bozukluğu tanı ve tedavisi ile uygulama derinliğini arttırmak için Amerika Birleşik Devletleri’nde farklı üniversitelerde başta ADOS ve ADI-R uygulamaları olmak üzere eğitimler almıştır. Günümüzde ev ortamında çocuğun doğal alanında çekilmiş oyun videolarının analizi üzerinden ebeveynlere eğitim verilmesi giderek yaygınlaşmakta, zaman ve ekonomik açıdan uygulama pratiğine katkı sağlamaktadır. Bu programda ev ortamında çekilmiş ve görüşmeden en az bir gün önce tarafımıza iletilmiş video kayıtları üzerinden eğitim programı sürdürülecek ve eğitimler tercihen Zoom programı aracılığı ile yapılacaktır. Eğitimler her aile için bireysel olarak yürütülecektir.
 

Image by Nong V
bottom of page