top of page

Prof. Dr. Ayhan Bilgiç

Bebek, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi

Adı Soyadı: Ayhan Bilgiç

Doğum Yeri ve Yılı: İzmir, 1978

Üniversite: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1996-2002

Tıpta Uzmanlık: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2002-2007

Uzmanlık Tezi: Bebek Ruh Sağlığı Birimi’ne başvuran bebek ve küçük çocuklarda yaygın gelişimsel bozukluk ile gelişim geriliğinin ayırıcı tanısında etkili olan sosyodemografik ve klinik özellikler (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Runa Uslu), 2007, Ankara.

Doçentlik: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, 2012, Konya

Profesörlük: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, 2018, Konya

H Faktörü (Google Scholar/Web of Science): 16/13

Yabancı Dil: İngilizce (UDS: 91,25, YDS: 88,75)

Çalıştığı Kurumlar:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002-2007
Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2008-2009

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008-2009

Malatya Devlet Hastanesi 2009-2011

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2011-2011

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2011-

Özgeçmiş

Uluslararası Yayınlar

Uluslararası Yayınlar
 1. Senturk V, Bilgic A,  Atbasoglu EC. A case of probable bipolar VI disorder? Journal of Clinical Psychiatry 2006;67(8): 1309-1310

 2. Bilgiç A, Yılmaz S, Tıraş S, Deda G, Kılıç EZ. Bir grup epilepsili çocukta depresyon anksiyete belirti düzeyi ve ilişkili faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi 2006;17(3):165-172

 3. Bilgic A, Gürkan K, Türkoglu S. Excessive masturbation and hypersexual behavior associated with methylphenidate. Journal of American Academy Child and Adolescent Psychiatry 2007;46(7):789-790

 4. Kılıç BG, Bilgiç A, Gürkan K, Aysev A. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda metilfenidat tedavisine uyumda etkili olan sosyodemografik ve klinik etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi 2007;18(3): 207-213

 5. Senturk V, Goker C, Bilgic A, Olmez S, Tugcu H, Oncu B, Atbasoglu EC. Impaired verbal memory and otherwise spared cognition in remitted bipolar patients on monotherapy with lithium or valproate. Bipolar Disorders 2007 (Suppl);1: 136-144

 6. Gürkan K, Akçakın M, Kılıç BG, Bilgiç A. Psychiatric comorbidity and drug treatments in high functioning children and adolescents with pervasive devolepmental disorders. Neurology, Psychiatry and Brain Research 2008;15(3): 143-150

 7. Gürkan K, Kılıç BG, Bilgiç A, Aysev A. Methylphenidate use in children with ADHD: The effect of parental and teacher ratings on clinician’s tratment choice Neurology, Psychiatry and Brain Research 2009;15:185-190

 8. Bilgiç A, Kılıç BG, Kılıç EZ. Klozapine yanıt veren Asperger bozukluğu ve şizofreni eştanılı bir ergen olgu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009;19:427-431

 9. Gurkan K, Bilgic A, Turkoglu S, Kilic BG, Aysev A, Uslu R. Depression, anxiety and obsessive-compulsive symptoms and quality of life in children with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) during three-month methylphenidate tratment. Journal of Psychopharmacology 2010;24:1810-1818

 10. Bilgiç A, Gürkan K, Türkoglu S, Akça ÖF, Kiliç BG, Uslu R. Iron deficiency in preschool children with autistic spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders 2010;4:639-644

 11. Bilgiç A, Bilgiç Ö, Kaya Akış H, Eskioğlu F, Kılıç EZ. Psychiatric symptoms and health related quality of life in children and adolescents with psoriasis. Pediatric Dermatology 2010;27:614-617

 12. Bilgiç Ö, Bilgiç A, Kaya Akış H, Eskioğlu F, Kılıç EZ. Depression, anxiety and health-related quality of life in children and adolescents with vitiligo. Clinical and Experimental Dermatology 2011;36:360-365

 13. Bilgic A. The possible effect of methylphenidate on secondary encopresis in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Progress in Neuro-psychopharmacology & Bilogical Psychiatry 2011;35:647

 14. Bilgiç A, Uslu R Özalp Kartal O. The comparison of toddlers with pervasive developmental disorders and developmental delay based on Diagnosis Classification:0-3 Revised. Nöropsikiyatri Arşivi 2011;48:189-194

 15. Türkoğlu S, Bilgiç A, Uslu R. Otistik spektrum bozukluğu olan ayrı yumurta üçüzleri: Olgu Sunumu. Nöropsikiyatri Arşivi 2012;49:167-171

 16. Bilgiç A, Cöngöloğlu A, Hergüner S, Türkoğlu S, Bahalı K, Gürkan K, Durukan İ, Türkbay T. Use of complemantary and alternative medicine in children with autism spectrum disorders: A multicenter study. Nöropsikiyatri Arşivi, 2013;50:237-243

 17. Bilgiç A, Türkoğlu S, Ozcan O, Tufan AE, Yılmaz S, Yüksel T. Relationship between anxiety, anxiety sensitivity and conduct disorder symptoms in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). European Child and Adolescent Psychiatry. 2013;22(9):523-32

 18. Yılmaz S, Bilgiç A, Hergüner S. Effect of OROS methylphenidate on encopresis in children with ADHD: A chart review. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 2014;24(3):158-60.

 19. Yılmaz S, Bilgiç A. The possible effect of methylphenidate on kleptomania in a school-age girl with attention-deficit/hyperactivity disorder. European Child and Adolescent Psychiatry. 2014;23(5): 361-363.

 20. Komurcu E, Bilgic A, Herguner S. Relationship between extremity fractures and attention-deficit/hyperactivity disorder symptomatology in adults. International Journal of Psychiatry in Medicine  2014;47(1): 55-63.

 21. Bilgiç O, Bilgiç A, Bahalı K, Bahali AG, Gürkan A, Yılmaz S. Psychiatric symptomatology and health-related quality of life in children and adolescents with alopecia areata. Journal of European Academy Dermatology and Venereology 2014;28:1463-1468

 22. Bahali K, Gedik AH, Bilgic A, Cakir E, Ustabas Kahraman F, Keskin Osmanoglu N, Uzuner S, Kilicoglu AG. The relationship between psychological symptoms, lung function, and quality of life in children and adolescents with non-cystic fibrosis bronchiectasis. General Hospital Psychiatry 2014;36:528-532

 23. Yılmaz S, Hergüner S, Bilgiç A, Işık U. Internet addiction is related to attention deficit but not hyperactivity in a sample of high school students. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2015;19:18-23

 24. Yılmaz S, Akça ÖF, Bilgiç A. Treatment of Kleine-Levin Syndrome with aripiprazole: A case report. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 2015;25:450-451

 25. Sivri Çolak R, Bilgiç A. Methylphenidate-induced awake bruxism: A case report. Clinical Neuropharmacology 2015; 38(2):60-61

 26. Bilgiç Ö, Bilgiç A. Possible atomoxetine-induced vitiligo: a case report. ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder 2015;7:179-181

 27. Türkoğlu S, Bilgiç A, Akça ÖF. ADHD symptoms, breastfeeding and obesity in children and adolescents. Pediatrics International 2015;57:546-551

 28. Türkoğlu S, Bilgiç A, Ateş N. Effectiveness of atomoxetine in the treatment of children with encopresis. Journal of Clinical Psychopharmacology, 2015;35:622-623

 29. Bilgiç A, Bilgiç Ö, Hergüner S, Altınyazar CH. Autistic trait, empathy and attention-deficit/hyperactivity symptoms in women with idiopathic hirsutism. International Journal of Trichology 2015;7:113-118

 30. Bilgiç A, Yılmaz S, Yılmaz E. Hiccups associated with aripiprazole in an adolescent with bipolar disorder. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 2016;26(7):656-7

 31. Türkoğlu S, Bilgiç A, Türkoğlu G, Yılmaz S. Impacts of symptoms of maternal anxiety and depression on quality of life of children with cerebral palsy. Archives of Neuropsychiatry 2016;53:49-54

 32. Bilgiç A, Bilgiç Ö, Sivri Çolak R, Altınyazar CH. Relationship between acne vulgaris and attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms in a clinical sample of women, Brazilian Annals of Dermatology 2016;91(2):250-2

 33. Bahali AG, Bahali K, Biyik Ozkaya D, Bilgic A, Su O, Onsun N. The associations between peer victimization, psychological symptoms, and quality of life in adolescents with acne vulgaris. Journal of European Academy Dermatology and Venereology 2016;30(12):e184-e186.

 34. Yılmaz S, Bilgiç A, Akça ÖF, Türkoğlu S, Hergüner S. Relationships among depression, anxiety, anxiety sensitivity, and perceived social support in adolescents with conversion disorder. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2016;20:10-8

 35. Bilgiç Ö, Bilgiç A, Altinyazar HC. Relationship between sleep quality and facial sebum levels in women with acne vulgaris. Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprology 2016;82: 313-314

 36. Bilgiç Ö, Bilgiç A, Sivrikaya A, Selvi Y, Ünlü A, Altınyazar HC. Investigation of the association between endocrinological, immunological and psychosocial variables in psoriasis patients.  Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia 2016;151(6):603-609

 37. Açıkel B, Bilgiç A. The effect of clonazepam on sleep terror and co-occuring nocturnal enuresis in an adolescent. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 2016;26(5):492

 38. Bilgiç A, Yılmaz S, Hergüner S. The impact of anxiety sensitivity on suicidality in adolescents with major depressive disorder. Psychiatria Danubina 2017;29(4):473-479.

 39. Bilgiç A, Yılmaz S, Özcan Ö, Tufan AE, Özmen S, Öztop D, Akça ÖF, Türkoğlu S, Yar A. The relationship between parental affective temperament traits and disruptive behavior disorders symptoms in children with ADHD. Journal of Attention Disorders 2018;22(13):1235-1245

 40. Kılıçoğlu A, Bahali K, Canpolat N, Bilgiç A, Mutlu C, Yalçın Ö, Pehlivan G, Sever L. Impact of end stage renal disease on psychological status and quality of life. Pediatrics International 2016;58(12):1316-1321

 41. Bilgiç A, Toker A, Uysal S. An exploratory study to evaluate the plasma vasopressin and apelin – 13 levels in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Psychiatry and Clinical Neurosciences 2016;70:442-447

 42. Yılmaz S, Akça ÖF, Açıkel B, Bilgiç A, Kılıç EZ. Sex differences in the effects of anxiety and anxiety sensitivity on visual perception. European Journal of General Medicine 2016;13(1):1-6

 43. Bilgiç A, Uzun N. The  impact  of  parental  psychiatric  symptoms  and  parent-child relationships  on  behavioural  and  emotional problems in newly-diagnosed toddlers and preschool children with autism spectrum disorders. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment 2016;4(4): 217-221

 44. Bilgiç A, Yılmaz S, Özcan Ö, Tufan AE, Özmen S, Öztop D, Akça ÖF, Türkoğlu S, Yar A, Işık Ü, Sivri Çolak R, Polat H, Irmak A, Dönmez YE, Çon Bayhan P, Uçur Ö, Cansız MA, Savcı U. Association of reactive-proactive aggression and anxiety sensitivity with internalizing and externalizing symptoms in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Child Psychiatry and Human Development 2017;48(2):283-297

 45. Bilgiç A, Toker A, Işık Ü, Kılınç İ. Serum brain-derived neurotrophic factor, glial-derived neurotrophic factor, nerve growth factor and neurotrophin-3 levels in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. European Child and Adolescent Psychiatry 2017;26(3):355-363

 46. Uzuner S, Sahin S, Durcan G, Adrovic A, Barut K, KilicŞHoglu AG, Bilgic A, Bahali K, Kasapcopur O. The impact of peer victimization and psychological symptoms on quality of life in children and adolescents with systemic lupus erythematosus. Clin Rheumatol 2017;36(6):1297-1304

 47. Sivri Çolak R, Bilgiç A, Kılınç İ. Cytokine, chemokine and BDNF levels in medication-free pediatric patients with obsessive-compulsive disorder. European Child and Adolescent Psychiatry 2018;27(8):977-984.

 48. Bilgiç A, Işık Ü, Sivri Çolak R, Derin H, Çaksen H. Psychiatric symptoms and health-related quality of life of children with epilepsy and their mothers. Epilepsy & Behavior 2018;80:114–121

 49. Işık Ü, Bilgiç A, Toker A, Kılınç İ. Serum levels of cortisol, dehydroepiandrosterone, and oxytocin in children with attention-deficit/hyperactivity disorder combined presentation with and without comorbid conduct disorder. Psychiatry Research 2018;261:212-219.

 50. Sertdemir M, Bilgiç A. Diagnostic video footages for infantile masturbation. Journal of Pediatric Neurology (in press).

 51. Çelikkol Ç, Bilgiç A. Excessive masturbation succesfully treated with fluoxetine in an adolescent with autism spectrum disorder and coexisting depression. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 2018;28(7):491-492.

 52. Bilgiç A, Sivri Çolak R, Kılınç İ. 8-F2-isoprostane, thioredoxin and thioredoxin reductase levels in children with obsessive compulsive disorder. Nordic Journal of Psychiatry 2018;21:1-5.

 53. Karaçetin G, Arman AD,…. Bilgiç A….,, Ercan ES. Prevalence of childhood affective disorders in Turkey: An epidemiological study. Journal of Affective Disorder 2018;238:513-521.

 54. Çoşkun F, Bilgiç A. Fluoxetine-induced skin picking and compulsive behaviors in a preschool girl. Clinical Neuropharmacology 2018;41(5):192-193

 55. Akbaş B, Bilgiç A. Fluoxetine-induced sleep bruxism rapidly treated with once-nightly dosing of buspirone in a six-year-old girl. Clinical Neuropharmacology 2018;41(5):197-198

 56. Bilgiç A. Possible sertraline-induced hiccups in a boy with obsessive-compulsive disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder. Clinical Neuropharmacology 2019;42(1):17-18

 57. Türkoğlu S, Tahsin Somuk B, Sapmaz E, Bilgiç A. Effect of adenotonsillectomy on sleep problems, attention deficit hyperactivity disorder symptoms, and quality of life of children with adenotonsillar hypertrophy and sleep-disordered breathing. Int J Psychiatry Med 2019;54(3):231-241.

 58. Ercan ES, Polanczyk G, Akyol Ardıc U,..., Bilgiç A,…, Yıldız N. The prevalence of childhood psychopathology in Turkey: a cross-sectional multicenter nationwide study (EPICPAT-T). Nord J Psychiatry. 2019;73(2):132-140

 59. Sağlam E, Bilgiç A. Coprolalia successfully treated with aripiprazole in a child with Tourette Syndrome. Clin Neuropharmacol. 2019;42(4):147.

 60. Çoşkun F, Bilgiç A, Çaksen H. A preschooler gırl wıth hyperekplexia treated wıth escitalopram. Clin Neuropharmacol 2019;42(6):217

 61. Dönmez YE, Özcan Ö, Bilgiç A, Yıldız Miniksar D. The relationship between prenatal testosterone and developmental stuttering in boys. Turkish Journal of Pediatrics 2019;61(2):193

 62. Bilgiç A, Çelikkol Sadıç Ç, Kılınç İ, Akça ÖF. Exploring the association between depression, suicidality and serum neurotrophin levels in adolescents. Int J Psychiatry Clin Pract. 2020; 24(2):143-150.

 63. Bilgiç A, Sertdemir M, Kılınç İ, Akça ÖF. Decreased plasma intercellular adhesion molecule-3 levels are associated with obsessive compulsive disorder in medication‑free children. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders 2020;27:100581.

 64. Bilgiç A, Abuşoğlu S, Çelikkol Ç, Sivrikaya A, Akça ÖF, Oflaz MB, Ünlü A, Bağlan T. Altered kynurenine pathway metabolite levels in toddlers and preschool children with autism spectrum disorder. International Journal of Neuroscience 2020;29:1-9.

 65. Açıkel SB, Bilgiç A, Derin H, Eroğlu A, Akça ÖF, Çaksen H. Comparison of children with migraine and those with tension-type headache for psychiatric symptoms and quality of life. Journal of Pediatric Neurology 2021; 19(01): 14-23.

 66. Çoşkun F, Akça ÖF, Bilgiç A, Sharp C. Borderline Kişilik Özellikleri Çocuk Ölçeği Kısa Formunun Türk Toplumu Ergenlerinde Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, Turkish Journal of Psychiatry (in press).

 67. Çelikkol Sadıç Ç, Bilgiç A, Kılınç İ, Oflaz MB, Baysal T. Evaluation of appetite-regulating hormones in young children with autism spectrum disorder. J Autism Dev Disord 2021;51(2):632-643

 68. Ferahkaya H, Bilgiç A. Excessive Masturbation Successfully Treated With Methylphenidate in a 6-Year-Old Child With Autism Spectrum Disorder Accompanied by Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Clin Neuropharmacol (in press)

 69. Sağlam E, Bilgiç A, Abuşoğlu S, Ünlü A, Sivrikaya A. The role of tryptophan metabolic pathway in children with attention deficit hyperactivity disorder with and without comorbid oppositional defiant disorder and conduct disorder. Psychiatry Res. 2021;298:113770.

 70. Bilgiç A, Sertdemir M, Kılınç İ, Akça ÖF. Increased serum brain-derived neurotrophic factor and adrenocorticotropic hormone levels are associated with obsessive compulsive disorder in medication‑free children. Eur Child Adolesc Psychiatry (in press).

 71. Bilgiç A, Uzun N, Işık Ü, Açıkel SB, Çoşkun F, Akça ÖF. The relationships of parent- and child- related psychiatric conditions with oppositional defiant disorder and conduct disorder symptoms with ADHD. Children’s Health Care (in press)

 72. Akça ÖF, Sağlam E, Kılınç İ, Bilgiç A. Orexin A Levels of Adolescents with Major Depressive Disorder. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice (in press)

Ulusal Yayınlar

Ulusal Yayınlar
 1. Teber S, Yılmaz S, Bilgiç A, Deda G, Kılıç EZ. Migren ve gerilim tipi baş ağrısı tanısı alan çocuk ve ergenlerde emosyonel problemler. Çocuk Dergisi 2006;6(1) 33-38

 2. Bilgiç A, Kılıç BG, Gürkan K, Aysev A. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı konulan bir klinik örneklemde yıkıcı davranış bozuklukları ve özgül öğrenme bozuklukları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2006;13(2): 54-59

 3. Uslu R, Özalp O, Bilgiç A, Erdoğan G. Bebek ruh sağlığı polikliniğine başvuran hastalarda TS:0-3 YB Tanı Dağılımı’na ilişkin bir ön-çalışma. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler 2007;3(3): 8-13

 4. Gürkan K, Bilgiç A, Türkoğlu S. Kısa bildiri: Yaygın gelişimsel bozukluklar dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna dönüşebilir: vaka örneklemleri. (çeviri) Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler 2007;3(3): 31-38

 5. Duman R, Atilla H, Erkam N, Uslu R, Bilgiç A. Otistik hastalarda kırma kusurlarının ve şaşılık bulgularının araştırılması. MN Oftalmoloji 2009;16(3): 174-176

 6. Bilgiç A, Cöngöloğlu A. Otizm spektrum bozukluklarında biyolojik temelli tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2009;16(3): 153-164

 7. Bilgiç A. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan bir grup çocukta anksiyete bozukluklarının görülme sıklığı. Selçuk Tıp Dergisi, 2012;28(1):39-41

 8. Bilgiç A, Bilgiç Ö. Çocuk ve ergenlerde psikofizyolojik kökenli dermatozlar. Selçuk Tıp Dergisi, 2012;28(4):264-266.

 9. Yılmaz S, Bilgiç A, Hergüner S. Anksiyete Bozukluğu Tanısı Alan Ergenlerde Anksiyete ve Anksiyete Duyarlılığının Dissosiyatif Belirtiler Üzerine Etkileri, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2015;22(1):29-36

 10. Sivri Çolak R, Bilgiç A. Okul Öncesi Dönemde Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Toplumsal İletişim Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2016;23(1):41-45

 11. Sağlam E, Bilgiç A. Entelektüel Yetersizliğe Eşlik Eden Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Davranım Bozukluğu Olgusunda Klonidin Tedavisi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2019;26:140-142

Uluslararası Kongre Bildirimleri

Uluslararası Kongre Bildirimleri
 1. Gürkan K, Akçakın M, Kılıç BG, Bilgiç A. K-SADS diagnosis in children with pervasive developmental disorders. International Meeting for Autism Research, 6th Annual Meeting, May 3-5, 2007, Seattle, Washington.

 2. Gurkan K, Bilgiç A, Turkoglu S, Kilic BG, Aysev A, Uslu R. Depression, anxiety and obsessive-compulsive symptom change in children with attention deficit hyperactivity disorder during short term psychostimulant treatment. 18th World Congress of the International Association for Children and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), April 30-May 3, 2008, Istanbul, Turkey

 3. Gürkan CK, Yürümez E, Akça ÖF, Bilgiç A, Türkoğlu S, Kılıç BG, Aysev A. 4th International Congress of ESCAP European Society for Child and Adolescent Psychiatry 11–15 June 2011, Helsinki, Finland konferansı dahilinde "Eur Child Adolesc Psychiatry (2011) 20 (Suppl 1):S7–S223" bildiri kitapçığındaki "The effect of treatment on multiple symptom domains and quality of life in children and adolescents with ADHD: a 3-year follow-up study", 170 pp., Helsinki, Finlandiya, Haziran 2011

 4. Yılmaz S, Bilgiç A, Hergüner S. Effect of OROS methylphenidate on encopresis in children with ADHD: a retrospective chart review. 15th International Congress of ESCAP (European Society for Child and Adolescent Psychiatry) 6–10 July 2013, Dublin, Ireland.

 5. Bilgiç A, Yılmaz S, Hergüner S. The relationship between anxiety disorders, anxiety sensitivity and deliberate self harm in adolescents with depression. 15th International Congress of ESCAP (European Society for Child and Adolescent Psychiatry) 6–10 July 2013, Dublin, Ireland.

 6. Bilgiç A, Türkoğlu S, Özcan Ö, Tufan AE, Yılmaz S, Yüksel T. Relationship between anxiety, anxiety sensitivity and conduct disorder symptoms in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). 15th International Congress of ESCAP (European Society for Child and Adolescent Psychiatry) 6–10 July 2013, Dublin, Ireland.

 7. Bilgiç A, Bilgiç Ö, Hergüner S, Altınyazar HC. Androgen-related psychiatric variables in women with idiopathic hirsutism. 23rd European Congress of Psychiatry, 28-31 March 2015, Vienna, Austria.

 8. Türkoğlu S, Bilgiç A, Akça ÖF. The relationship between ADHD symptoms, breastfeeding and overweight/obesity in children and adolescents. 23rd European Congress of Psychiatry, 28-31 March 2015, Vienna, Austria.

 9. Bilgiç A, Yılmaz S, Özcan Ö, Tufan AE, Özmen S, Öztop D, Akça ÖF, Türkoğlu S, Yar A. The role of parental temperament traits in disruptive behavioral disorders of children with ADHD. 23rd European Congress of Psychiatry, 28-31 March 2015, Vienna, Austria.

 10. Bilgiç A, Yılmaz S, Özcan Ö, Tufan AE, Özmen S, Öztop D, Akça ÖF, Türkoğlu S, Yar A. Impact of parental ADHD dimensions on disruptive behavioral disorders symptomatology in children with ADHD. 23rd European Congress of Psychiatry, 28-31 March 2015, Vienna, Austria.

 11. Bilgiç A, Yılmaz S, Özcan Ö, Tufan AE, Özmen S, Öztop D, Akça ÖF, Türkoğlu S, Yar A, Işık Ü, Sivri Çolak R, Polat H, Irmak A, Dönmez YE, Çon Bayhan P, Uçur Ö, Cansız MA, Savcı U. Association of anxiety, anxiety sensitivity and depressive symptoms with aggression and disruptive behavioral disorders in children with ADHD. 23rd European Congress of Psychiatry, 28-31 March 2015, Vienna, Austria.

 12. Yılmaz S, Bilgiç A, Akça ÖF, Türkoğlu S, Hergüner S. Relationship among depression, anxiety, anxiety sensitivity, and perceived social support in adolescent with conversion disorder. 23rd European Congress of Psychiatry, 28-31 March 2015, Vienna, Austria.

 13. Türkoğlu S, Bilgiç A, Türkoğlu G, Yılmaz S. Quality of life and related factors in child and adolescent with cerebral palsy. 23rd European Congress of Psychiatry, 28-31 March 2015, Vienna, Austria.

 14. Yılmaz S, Akça ÖF, Açıkel B, Bilgiç A, Kılıç E. The impact of anxiety and anxiety sensitivity on visual perception; differences between two genders. 23rd European Congress of Psychiatry, 28-31 March 2015, Vienna, Austria.

 15. Bilgiç A, Bilgiç Ö, Sivri Çolak R, Altinyazar HC. Association of attention deficit hyperactivity disorder symptoms with acne vulgaris in a female clinical sample. 7th International Congress on Psychopharmacology & 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 15-19 April 2015, Antalya.

 16. Bilgiç A, Sivri Çolak R. Methylphenidate-induced awake bruxism: a case report. 7th International Congress on Psychopharmacology & 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 15-19 April 2015, Antalya.

 17. Işık Ü, Bilgiç A, Sivri Çolak R, Yılmaz S. Attenuation of risperidone-induced hyperprolactinemia with aripiprazole. 7th International Congress on Psychopharmacology & 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 15-19 April 2015, Antalya.

 18. Bilgiç Ö, Bilgiç A, Altinyazar C. The relationship between sleep quality and facial sebum levels in woman with acne vulgaris. 12th EADV Spring Symposium. 5-8 Mart 2015, Valencia, Spain.

 19. Bıyık Ozkaya D, Bahalı AG, Bahalı K, Bilgiç A, Su O, Onsun N. The association between peer victimization, psychological symptoms, and quality of life in adolescents with acne. 24th European Academy of Dermatology and Venereology, 7-11 October 2015, Copenhagen, Denmark

 20. Bilgiç O, Bilgiç A, Sivrikaya A, Selvi Y, Ünlü A, Altınyazar HC. Investigation of the association between endocrinological, immunological and psychosocial variables in psoriasis patients. 24th European Academy of Dermatology and Venereology, 7-11 October 2015.

 21. Bilgiç A, Bilgiç Ö, Sivri Çolak R, Altınyazar HC. Association of attention deficit hyperactivity disorder symptoms with acne vulgaris in a female clinical sample. 7th International Congress on Psychopharmacology/ 3th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2015, Antalya, Turkey

 22. Bilgiç A, Uzun N. The assocıatıon of parental psychıatrıc symptoms and  parent  child relationships  wıth  behavioral  and emotional  problems  and socioemotional competence  in  newly  diagnosed  young children  with  autism spectrum disorder.  AACAP’s 63rd Annual Meeting 2016, New York, US.

 23. Türkoğlu  S, Somuk  BT, Sapmaz E, Göktaş G, Bilgiç A.    Effect  of  adenotonsıllectomy  onattentıon  defıcıt  hyperactıvıty dısordersymptoms  sleep dısturbance symptoms and qualıty of lıfe of chıldren wıthadenotonsıllar hypertrophy and sleepdısorderedbreathıng.  AACAP's 63rd Annual Meeting 2016, New York, US.

 24. Bilgiç A, Toker A, Işık Ü, Kılınç İ.  Exploration of serum brain derived neurotrophic  factor,    glial  derived neurotrophic  factor    nerve growth factor  and  neurotrophin  3  levels  in children  with  attention  deficit hyperactivity  disorder.    AACAP's  63rd  Annual  Meeting 2016, New York, US.

 25. Bilgiç A, Toker A, Uysal S.  Plasma arginine vasopressin and apelin levels in children with attention deficit hyperactivity disorder.  AACAP's  63rd  Annual  Meeting 2016, New York, US.

 26. Bilgiç A, Hergüner S. Determinants of the sleep and eating problems in newly diagnosed preschool children with autism spectrum disorder. IMFAR 2016, Washington DC, US.

 27. Açıkel SB, Bilgiç A.  Cerebral palsy and bipolar disorder  a case report.  8th International Congress on Psychopharmacology/ 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2016, Antalya, Turkey

 28. Dönmez YE, Özcan Ö, Bilgiç A, Miniksar DY.  Detailed evaluation of the relationship between prenatal testosterone and stuttering. 8th International Congress on Psychopharmacology/ 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2016, Antalya, Turkey

 29. Açıkel SB, Bilgiç A.  The effect of clonazepam on sleep terrors and co  occurring  nocturnal  enuresis    a  case  report.    8th International Congress on Psychopharmacology/ 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2016, Antalya, Turkey

 30. Uzuner S, Şahin S, Durcan G, Adroviç A, Barut K, Kılıçoğlu AG, Bilgiç A, Bahalı K, Kasapcopur Ö. The impact of juvenile systemic lupus erythematosus on psychosocial status. 23 Paediatric Rheumatology European Society Congress: part three, 2016.

 31. Sertdemir M, Bilgiç A. An adolescent with anorexia nervosa who rapidly and effectively responded to fluoxetine pharmacoterapy: A case report.  9th International Congress on Psychopharmacology, 2017, Antalya, Turkey.

 32. Bilgiç A, Sivri Çolak R, Kılınç İ. 8-F2-isoprostane, thioredoxin and thioredoxin reductase levels in children with obsessive compulsive disorder. 10th International Congress on Psychopharmacology, 2018, Antalya, Turkey.

 33. Sağlam E, Bilgiç A. Coprolalia successfully treated with aripiprazole in a child with Tourette syndrome. 10th International Congress on Psychopharmacology, 2018, Antalya, Turkey.

 34. Akbaş B, Bilgiç A. Fluoxetine-induced sleep bruxism rapidly treated with once-nightly dosing of buspirone in a six-year-old girl. 10th International Congress on Psychopharmacology, 2018, Antalya, Turkey.

 35. Çelikkol Ç, Bilgiç A. Irritability, aggressive behaviours and excessive masturbation successfully treated with fluoxetine in an adolescent with autism spectrum disorder and coexisting depression. 10th International Congress on Psychopharmacology, 2018, Antalya, Turkey.

Ulusal Kongre Bildirimleri

Ulusal Kongre Bildirimleri
 1. Bilgiç A, Şentürk V, Akbostancı C, Atbaşoğlu C. Tıbbi duruma bağlı duygudurum bozukluğunda valproata bağlı geçici demans ve parkinsonizmde şiddetlenme: Bir vaka sunumu. 8. Bahar Sempozyomu, 14-18 Nisan, 2004, Antalya.

 2. Bilgiç A, Öncü B, Yılmaz S, Canat S. Ergen şizofreni hastasında ketiapin kullanımı sonrasında tardiv diskinezide iyileşme: Bir vaka sunumu. 15. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 21-24 Nisan, 2005, İstanbul.

 3. Bilgiç A, Yılmaz S, Tıraş S, Özel Özcan Ö, Deda G, Kılıç EZ. Migren ve gerilim tipi başağrılı çocuk ve ergenlerde emosyonel ve davranışsal problemler. 15. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 21-24 Nisan, 2005, İstanbul.

 4. Yılmaz S, Bilgiç A, Tıraş S, Deda G, Kılıç EZ. Epilepsili çocuk ve ergenlerde psikiyatrik sorunlar. 15. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 21-24 Nisan, 2005, İstanbul.

 5. Bilgiç A, Kılıç BG, Kılıç EZ. Asperger bozukluğu ve şizofreni eştanısı: Klozapin tedavisine yanıt veren bir ergen olgu. 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 20-23 Nisan, 2006, Antalya.

 6. Gürkan K, Kılıç BG, Bilgiç A, Aysev A. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda psikostimulan kullanımını etkileyen faktörler. 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 20-23 Nisan, 2006, Antalya.

 7. Bilgiç A, Gürkan K, Kılıç BG, Aysev A. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda eşlik eden yıkıcı davranış bozuklukları ve öğrenme bozukluğu. 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 20-23 Nisan, 2006, Antalya.

 8. Kılıç BG, Bilgiç A, Gürkan K, Aysev A. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda kısa etkili metilfenidat tedavisine uyumda etkili olan sosyodemografik ve klinik etmenler. 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 20-23 Nisan, 2006, Antalya.

 9. Türkoğlu S, Bilgiç A, Yılmaz S, Alpas B. Monozigot ikizi sağlıklı bir otistik bozukluk vakası. 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 20-23 Nisan, 2006, Antalya.

 10. Uslu R, Özalp O, Bilgiç A, Erdoğan G. Bebek ruh sağlığı polikliniğine başvuran hastalarda TS:0-3 YB Tanı Dağılımı’na ilişkin bir ön-çalışma. 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 19-22 Nisan, 2007, İzmir.

 11. Türkoğlu S, Bilgiç A, Uslu R. Olgu sunumu: Yaygın gelişimsel bozukluk tanısı konulan ayrı yumurta üçüzleri. 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 19-22 Nisan, 2007, İzmir.

 12. Gürkan K, Bilgiç A, Türkoglu S, Kılıç BG, Aysev A, Uslu R. Metilfenidat tedavisi alan DEHB’li çocuklarda depresyon, anksiyete, obsesif kompulsif belirtiler ve yaşam kalitesinde değişim. 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 14-17 Nisan, 2009, Antakya.

 13. Bilgiç Ö, Bilgiç A, Kaya Akış H, Eskioğlu F, Kılıç EZ. Psöriazisli çocuk ver ergenlerde psikiyatrik belirtiler ve yaşam kalitesi. 19 Lütfü Tat Sempozyumu, Kasım 2009, Ankara.

 14. Bilgiç Ö, Bilgiç A, Kaya Akış H, Eskioğlu F, Kılıç EZ. Vitiligolu çocuk ve ergenlerde psikiyatrik belirtiler ve yaşam kalitesi. 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2010, Bodrum.

 15. Bilgiç Ö, Bilgiç A. Atomoksetin vitiligo gelişimini tetikleyebilir mi? Bir olgu sunumu. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2011, Antalya

 16. Bilgiç A, Cöngöloğlu A, Hergüner S, Türkoğlu S, Bahalı K, Gürkan K, Durukan İ, Türkbay T. Türkiye’de otizm spektrum bozukluklarında tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları: Başvuru sıklığı, başvuru nedenleri ve aileler üzerine olan maliyeti. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2011, Antalya

 17. Bilgiç A, Türkoğlu S, Özcan Ö, Tufan AE, Yüksel T. Anksiyete ve anksiyete duyarlılığının dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yıkıcı davranış bozuklukları üzerine etkileri. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2011, Antalya

 18. Bilgiç A, Yılmaz S. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve kleptomani birlikteliğinde metilfenidat tedavisi: Bir olgu sunumu. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 24-27 Nisan, 2012, Abant.

 19. Yılmaz S, Bilgiç A, Hergüner S. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve enkoprezis birlikteliğinde metilfenidat tedavisinin enkoprezis üzerine etkileri. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 24-27 Nisan, 2012, Abant.

 20. Yılmaz S, Hergüner S, Bilgiç A. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan erişkinlerde gözden zihin okuma becerisi. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 24-27 Nisan, 2012, Abant.

 21. Yılmaz S, Bilgiç A, Hergüner S.  Anksiyete bozukluğu tanısı alan ergenlerde anksiyete ve anksiyete duyarlılığının dissosiyatif belirtiler üzerine etkileri. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 24-27 Nisan, 2012, Abant.

 22. Tufan AE, Bilgiç A, Yılmaz S, Özcan ÖÖ, Türkoğlu S, Yüksel T. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda amaçlı (proaktif) ve tepkisel(reaktif) saldırganlığın anksiyete düzeyleri ve anksiyete duyarlılığı ile ilişkisi. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 15-18 Mayıs, 2013, Edirne

 23. Bilgiç A, Türkoğlu S, Özcan ÖÖ, Tufan AE, Yılmaz S, Yüksel T.  Dikkat eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu tanısı konulan çocuk ve ergenlerde anksiyete, anksiyete duyarlılığı ve yıkıcı davranış bozuklukları ilişkisi: yapısal eşitilik modellemesi. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 15-18 Mayıs, 2013, Edirne

 24. Türkoğlu S, Bilgiç A, Akça ÖF. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile obezite ve anne sütü emme süresi ilişkisi. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 15-18 Mayıs, 2013, Edirne

 25. Türkoğlu S, Bilgiç A, Türkoğlu G, Yılmaz S. Serebral palside yaşam kalitesini belirleyen faktörler. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 15-18 Mayıs, 2013, Edirne

 26.  Bilgiç A, Yılmaz S, Yılmaz E.  Aripiprazol kullanımı sonrası ortaya çıkan hıçkırık: bir ergen olgu. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 15-18 Mayıs, 2013, Edirne

 27. Yılmaz S, Akça ÖF, Açıkel B, Bilgiç A, Kılıç EZ. Anksiyete, anksiyete duyarlılığı ve görsel algı ilişkisi. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 9-12 Nisan 2014, Konya

 28. Işık Ü, Uzun N, Bilgiç A. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve Perthes hastalığı birlikteliği: Olgu sunumu. 12. Ulusal Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, 2015, Konya

 29. Bilgiç A, Yılmaz S, Özcan Ö, Tufan AE, Özmen S, Öztop D, Akça ÖF, Türkoğlu S, Yar A. Ebeveyn mizaç özelliklerinin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda yıkıcı davranım bozukluğu semptomları üzerine etkisi. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 1-4 Nisan 2015, İstanbul.

 30. Bilgiç A, Uzun N. Erken çocukluk döneminde otizm spektrum bozukluğu olgularında sosyoemosyonel ve davranışsal sorun düzeyi ve yeterliği belirleyen faktörler. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 1-4 Nisan 2015, İstanbul.

 31. Çolak Sivri R, Bilgiç A. Okul öncesi dönemde obsesif kompulsif bozukluk ve toplumsal iletişim bozukluğu birlikteliği: Bir olgu sunumu. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 1-4 Nisan 2015, İstanbul.

 32. Bilgiç Ö, Bilgiç A, Sivrikaya A, Selvi Y, Ünlü A, Altinyazar HC. Psoriazis hastalarında endokrin, immünolojik ve psikososyal değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi. XXII. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu, 18-22 Kasım 2015, Ankara

 33. Kılıçoğlu AG, Bahalı K, Canpolat N, Bilgiç A, Mutlu C, Yalçın Ö, Pehlivan G, Sever L. Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Çocuk ve Ergenlerde Yaşam Kalitesi ve Depresyon-Anksiyete Komorbiditesi.  26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2016, İzmir

 34. Bilgiç A, Yılmaz S, Özcan Ö, Tufan AE, Özmen S, Öztop D, Akça ÖF, Türkoğlu S, Yar A, Işık Ü, Sivri Çolak R, Polat H, Irmak A, Dönmez YE, Çon Bayhan P, Uçur Ö, Cansız MA, Savcı U. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu ve Davranım Bozukluğuna Giden Yol: Çok Merkezli Bir Çalışmanın Yapısal Eşitlik Modellemesi, 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2016, İzmir

 35. Sağlam E, Bilgiç A. Epistaxis possibly related to fluoxetine. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2017, İzmir

 36. Çolak Sivri R, Akça ÖF, Bilgiç A. Ayakta Sallanma İle Yatışan Nokturnal Panik Bozukluk: Bir Olgu Sunumu  27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2017, İzmir

 37. Işık Ü, Bilgiç A, Toker A, Kılınç İ. Cortisol,  dehydroepiandrosterone,  and  oxytocin  levels  ın  children  with attention-deficit/hyperactivity  disorder  with  and  without  comorbid  conduct disorder 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2017, İzmir

 38. Çolak Sivri R, Bilgiç A, Kılınç İ. Cytokıne  and  chemokine  levels  in  pediatric  patients  with  obsessive  compulsive disorder. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2017, İzmir

 39. Bilgiç A, Işık Ü, Sivri Çolak R, Derin H, Çaksen H. Determinants of quality of life in children with epilepsy. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2017, İzmir

 40. Bilgiç Ö, Bilgiç A. Aripiprazol ile başarılı şekilde tedavi edilmiş trikotilomani olgu serisi. 13. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 2017, Bursa

 41. Bilgiç Ö, Bilgiç A. Klinik olarak egzema ile karışan ve essitalopram ile başarılı şekilde tedavi edilen nörodermatitli olgu serisi. 13. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 2017, Bursa

 42. Hoşoğlu E, Bilgiç A, Tuzcu MS, Akça ÖF. Okul öncesi dönem otizm spektrum bozukluğu olgularında yeme sorunlarının değerlendirilmesi. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2018, İstanbul

 43. Bilgiç A, Açıkel SB, Derin H, Eroğlu A, Akça ÖF, Çaksen H. Comparıson of migraine and tension type headache in respect of psychosocial well-being and quality of life in chıldhood. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2018, İstanbul

 44. Coşkun F, Bilgiç A. Bir okul öncesi dönem çocuğunda fluoksetinin tetiklediği obsesif-kompulsif bozukluk ve deri yolma bozukluğu semptomları. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2018, İstanbul.

 45. Hoşoğlu E, Bilgiç A. Pitofobisi olan bir okul öncesi olguda essitalopram tedavisi. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2018, İstanbul.

 46. Ercan ES, Polanczyk G, Akyol Ardıc Ü, Yüce D, Karacetın G, Tufan AE, …, Bilgiç A, … Vatansever Z, Yazgılı NG, Miniksar Yıldız D. The epıdemology of chıldhood psychopathology ın turkey: a multıcenter natıonwide study (EPICTAT-T). 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2018, İstanbul.

Uluslararası Kongrelerde Yapılan Panel/Çalışma Grubu Sunumları

Uluslararası Kongrelerde Yapılan Panel/Çalışma Grubu Sunumları
 1. Bilgiç A. The impacts of iron deficiency on mental health in childhood. 4th International Congress on Psychopharmacology. November 23-27, 2011, Antalya

 2. Bilgiç A. Managing potential risks in antidepressant use in children and adolescents. 5th International Congress on Psychopharmacology. October 31-November 3, 2013, Antalya

 3. Bilgiç A. New developments in psychopharmacological treatments of childhood anxiety disorders. 7th International Congress on Psychopharmacology & 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 15-19 April 2015, Antalya.

 4. Turkoglu S, Turkbay T, Bilgiç A, Karaman D. Management of aggression in children with psychiatric disorders. 7th International Congress on Psychopharmacology & 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 15-19 April 2015, Antalya.

 5. Bilgiç A. Suicide, deliberate self-harm and neuropeptides. 10th International Congress on Psychopharmacology, 2018, Antalya, Turkey.

Ulusal Kongrelerde Yapılan Panel/Çalışma Grubu Sunumları

Ulusal Kongrelerde Yapılan Panel/Çalışma Grubu Sunumları
 1. Bilgiç A. Otistik spektrum bozukluklarında tamamlayıcı ve alternatif tedavi uygulamaları. 18. Anadolu Psikiyatri Günleri, Haziran, 2009, Afyonkarahisar.

 2. Bilgiç A. Çocuk ve ergenlerde antipsikotikler: Artılar ve eksiler. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri, Haziran 2010, Eskişehir.

 3. Bilgiç A. Çocuk ve ergenlerde psikodermatoloji. 11. Ulusal Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi,  Ekim 2010, Erzurum.

 4. Bilgiç A. Kronik İrritabilite İçin Yeni Bir Sınıflandırma:
  Disruptive Mood Dysregulation Disorder, TPD 17. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Nisan 2013, Antalya

 5. Bilgiç A.  Otizm Spektrum Bozukluklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları. Konya Otizm Günleri, Kasım 2013, Konya

 6. Bilgiç A. Mizaç ve Yıkıcı Davranım Bozuklukları. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2014, Konya

 7. Bilgiç A. Farklı disiplinlerle çalışma yürütmek. Prof. Dr. Selahattin Şenol Bahar Okulu, Klinik Araştırma Metodolojisi Eğitimi, 2015, Antalya

 8. Bilgiç A. Psikodermatozlarda güncel araştırma bulguları. 12. Ulusal Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, 2015, Konya

 9. Bilgiç A. Gözlenebilir semptomların gözden geçirilmesi: Agresyon. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2015, İstanbul

 10. Bilgiç A. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Konulan 5 Yaş Altı Çocuklarda Uyku ve Yeme Problemlerini Belirleyen Etmenler. 28. Mualla Öztürk Sempozyumu, 2016, Ankara

 11. Bilgiç A. Nörotrofinler ve çocukluk çağı psikiyatrik bozuklukları. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2016, İzmir

 12. Bilgiç A. Duygudurum bozukluğu olan çocuklarda uyku problemlerinin değerlendirilmesi ve yönetimi 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2016, İzmir

 13. Bilgiç A. Öfke ve irritabilitenin nörobiyolojisi ve uyku bozuklukları ile ilişkisi. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2017, İzmir

Ulusal Kitap Bölümü Yazarlığı

Ulusal Kitap Bölümü Yazarlığı
 1. Bilgiç A. Otizm spektrum bozuklukları. Bebek ruh sağlığı (0-4 yaş) temel kitabı. Editör: Koray Karabekiroğlu, 1. Baskı, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği (Ed.), Ankara, 2012, s. 469-474.

 2. Bilgiç A. Anksiyete bozukluklarında tedavi. Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi, 1. Baskı, Editörler: Bengi Semerci, Mücahit Öztürk, Tümer Türkbay, İstanbul, 2015, s. 101-124.

 3. Bilgiç A. İntihar ve Kasıtlı Olarak Kendine Zarar Verme. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Temel Kitabı. Editör: Eyüp Sabri Ercan. Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği (Ed.), Ankara, 2016, s. 580-593.

 4. Bilgiç A. Oyun döneminde agresyon, şiddet ve davranış sorunları. Oyun Dönemi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Editörler: Elvan İşeri, Esra Güney, Yasemin Taş Torun. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği (Ed.), Ankara, 2018, s. 459-468

Çeviriler

Çeviriler
 1. Kaplan & Sadock, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kısaltılmış Temel Kitabı”nın (Çeviri Editörü: Doç Dr. Tümer Türkbay), "Dikkat Eksikliği Bozuklukları" bölümü Türkçe'ye çevirisi.

 2. Kaplan & Sadock, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kısaltılmış Temel Kitabı”nın (Çeviri Editörü: Doç Dr. Tümer Türkbay), "Yıkıcı Davranış Bozuklukları" bölümü Türkçe'ye çevirisi.

Projeler

Projeler
 1. Bilgiç A, Yılmaz S. Yıkıcı duygudurumu düzenleyememe bozukluğu tanısı konulan çocukların aktigrafi ile ölçülen uyku özelliklerinin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olguları ve sağlıklı kontroller ile karşılaştırılması. TUBİTAK tarafından desteklenmiştir (TUBİTAK, Proje No: 115S941)

 2. Bilgiç A, Ferahkaya H, Kılınç İ, Energin VM. Dil Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Serum Nörotrofik Faktör Düzeyleri (TUBİTAK, Proje No: 119S839)

 3. Bilgiç A, Toker A, Kılınç İ, Işık Ü. Beyin kaynaklı nörotrofik faktör, glial hücre kökenli nörotrofik faktör, sinir büyüme faktörü ve nörotrofin-3 ile dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yıkıcı davranış bozuklukları ilişkisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (Proje No. 151218004)

 4. Bilgiç A, Işık Ü, Toker A, Kılınç İ. Kortizol, Dehidroksiepiandesteron, Testosteron ve Oksitosin Düzeyleri ile Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Yıkıcı Davranış Bozuklukları ve Agresyon İlişkisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (Proje No. 141518013)

 5. Bilgiç A, Hergüner S. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Konulan 5 Yaş Altı Çocuklarda Uyku ve Yeme Problemlerini Belirleyen Etmenler. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (Proje No. 131218033)

 6. Bilgiç A, Sivri Çolak R. Pediatrik obsesif kompulsif bozukluk hastalarında sitokin ve kemokin düzeyleri. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (Proje No. 161518001)

 7. Bilgiç A, Sivri Çolak R, Kılınç İ. Obsesif kompulsif bozukluk tanılı çocuk ve ergenlerde F2-izoprostan, tioredoksin ve tioredoksin redüktaz düzeyleri. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (Proje No: 171218002)

 8. Bilgiç A, Akbaş B, Kılınç İ, Akça ÖF. Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Plazma Adezyon Molekül Düzeyleri. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (Proje No:181218015)              

 9. Bilgiç A, Sertdemir M, Kılınç İ, Akça ÖF.  Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Nörotrofik Faktör Düzeyleri ve Adrenokortikotropik Hormon ve Kortizol Düzeyleri. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir. (Proje No: 191218008)         

 10. Akbaş B, Bilgiç A. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Periferik Sitokin Düzeyleri. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir. (Proje No: 181518027)            

 11. Sertdemir M, Bilgiç A. Anksiyete Bozukluğu Tanısı Olan Çocuk ve Ergenlerde Nörotrofik Faktör Düzeyleri (Proje No: 181518026)

 12. Bilgiç A, Çelikkol Ç, Abuşoğlu S, Sivrikaya A, Oflaz MB, Bağlan T, Akça ÖF, Ünlü A. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Alan Küçük Çocuklarda Kinürenin Yolağının Rolü. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir. (Proje No: 181218002)

 13. Sağlam E. Bilgiç A. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve eşlik eden yıkıcı davranış bozukluklarında kinürenin yolağının rolü Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir. (Proje No: 181518011)

 14. Çelikkol Ç, Bilgiç A. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Küçük Çocuklarda İştahı Düzenleyen Hormon Düzeyleri. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir. (Proje No: 181518012)

Ödüller

Ödüller
 1. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı- En iyi araştırma posteri üçüncülük ödülü. Kılıç BG, Bilgiç A, Gürkan K, Aysev A. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda kısa etkili metilfenidat tedavisine uyumda etkili olan sosyodemografik ve klinik etmenler 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 20-23 Nisan, 2006, Antalya.

 2. Samuel Gershon – Junior Investigator Award (2007). Impaired verbal memory and otherwise spared cognition in remitted bipolar patients on monotherapy with lithium or valproate. Senturk V, Goker C, Bilgic A, Olmez S, Tugcu H, Oncu B, Atbasoglu EC.

 3. Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Genç Bilim Adamı Ödülü 2011

 4. Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği, Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü 2016. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Eşlik Eden İçe Yönelim ve Dışa Yönelim Belirtileri Arasındaki İlişkilerin Anksiyete Duyarlılığı ve Reaktif - Proaktif Agresyon Bağlamında İncelenmesi: Çok Merkezli Bir Çalışmanın Yapısal Eşitlik Modellemesi. Bilgiç A, Yılmaz S, Özcan Ö, Tufan AE, Özmen S, Öztop D, Akça ÖF, Türkoğlu S, Yar A, Işık Ü, Sivri Çolak R, Polat H, Irmak A, Dönmez YE, Çon Bayhan P, Uçur Ö, Cansız MA, Savcı U.

Bilimsel Dergilerde Hakemlik

Bilimsel Dergilerde Hakemlik
 1. European Cooperation in Science and Tecnology (e-cost)

 2. The American Journal of Psychiatry

 3. Journal of Affective Disorders

 4. Journal of Obstetrics and Gynaecology 

 5. Psychoneuroendocrinology

 6. Psychiatry and Clinical Neurosciences

 7. The International Journal of Psychiatry in Medicine

 8. Journal of Attention Disorders

 9. Research in Autism Spectrum Disorders

 10. Journal of Autism and Developmental Disorders

 11. Early Human Development

 12. Behavioural Neurology

 13. Frontiers Psychology

 14. Biological Trace Element Research

 15. The International Journal of Neuroscience

 16. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health

 17. Child Psychiatry and Human Development

 18. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology

 19. The World Journal of Biological Psychiatry

 20. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience

 21. Psychiatry and Clinical Neurosciences

 22. Archieves of Neuropsychiatry

 23. Archives of Clinical Psychiatry

 24. Expert Opinion On Pharmacotherapy

 25. Metabolic Brain Disease

 26. Journal of Dermatological Treatment

 27. International Journal of Nursing Practice

 28. Heliyon    

 29. Journal of Child Science

 30. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health

 31. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice

 32. Pediatrics International

 33. Düşünen Adam Dergisi

 34. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi

 35. Turkiye Klinikleri Pediatri Dergisi

 36. Selçuk Tıp Dergisi

 37. Türk Tıp Bilimleri Dergisi

 38. Psychological Reports

 39. Anatolian Journal of Clinical Investigation

 40. Journal of Alternative and Complemantary Medicine

 41. Comprehensive Psychiatry

 42. Psychiatrica Daniba

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 1. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği

 2. Türk Psikiyatri Derneği

 3. Bebek Ruh Sağlığı Derneği

bottom of page